Foldline

Foldline® to laminat dekoracyjny CPL składający się z warstw papieru Krafta impregnowanych żywicami fenolowymi oraz z zewnętrznej warstwy papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicami aminoplastycznymi; wszystkie warstwy zespolone w wysokiej temperaturze (> 150 ° C) na dwutaśmowej prasie pracującej w cyklu ciągłym. Nadaje się do postformowania.
Foldline® nadaje się do klejenia do materiałów rdzeniowych. Powierzchnia jest odporna na ścieranie, światło, gorąco, nie jest porowata, jest ponadto higieniczna i antybakteryjna.