MEG

MEG – MATERIAL EXTERIOR GRADE

MEG jest materiałem konstrukcyjnym, idelanym do wykorzystania w architekturze. Składa się ze sztywnego rdzenia obłożonego warstwą dekoracyjną nasączoną żywicami termoutwardzalnymi, odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
Solidny, zwarty i trwały, MEG został opracowany specjalnie dla zastosowań zewnętrznych; jest odporny na działanie naturalnych warunków otoczenia (światło słoneczne
i czynniki atmosferyczne), a jego parametry techniczne sprawiają, że jest materiałem nadającym się do stosowania w budownictwie stanowiąc znakomitą alternatywę dla materiałów tradycyjnych.

MEG jest dostępny w szerokiej gamie wzorów, a dzięki technice druku cyfrowego możliwa jest również personalizacja elewacji wentylowanych poprzez odwzorowanie na laminacie własnego projektu graficznego lub zdjęcia.

SZCZEGÓLNE WŁASNOŚCI

MEG to wysokociśnieniowy, dekoracyjny laminat do zastosowań zewnętrznych, składający się z warstw z włókien celulozowych impregnowanych termoutwardzalnymi żywicami fenolowymi oraz z jednej lub więcej warstw papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicami termoutwardzalnymi zapewniającymi specjalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wszystkie warstwy są wiązane chemicznie w procesie prasowania pod wysokim ciśnieniem zgodnie z normą EN 438:2005 – 6.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

MEG stosowany jest głównie jako materiał licowy do budowy elewacji (zazwyczaj elewacji wentylowanych) i osłon balkonów, a także żaluzji przeciwsłonecznych, elementów małej architektury i oznakowania zewnętrznego.

ELEWACJA WENTYLOWANA

Celem budowy elewacji wentylowanej jest uzyskanie naturalnej pustki wentylacyjnej pomiędzy ścianą budynku zewnętrznie izolowaną oraz zamontowaną na niej warstwą licową. Panele MEG zapewniają odporność na czynniki atmosferyczne (słońce, deszcz, śnieg, ciepło, mróz itp.).

MOCOWANIE PŁYT

Montaż paneli musi zawsze zapewniać przestrzeń wentylacyjną z tyłu płyty, panele nie mogą do siebie przylegać i należy zawsze pozostawić między nimi szczelinę dylatacyjną odpowiednią do wielkości zastosowanych formatek.
MEG kurczy się w niskiej i rozszerza w wysokiej wilgotności. Aby zapewnić optymalny montaż, należy stosować zasadę „stałych” i „ruchomych” punktów mocowania o średnicy otworów na tyle większych od zastosowanych łączników, aby uwzględnić rozszerzalność materiału. Stosować śruby z płaskim łbem, nie należy ich osadzać w płycie, ponieważ utrudniałoby to rozszerzanie się materiału.

Systemy mocowania elewacji wentylowanych:
› Mocowanie „widoczne” na konstrukcji aluminiowej
› Mocowanie „widoczne” na konstrukcji drewnianej
› Montowanie niewidoczne przy pomocy zaczepów z tyłu płyty na konstrukcji aluminiowej
› Montowanie niewidoczne poprzez klejenie do konstrukcji aluminiowej
› Montowanie niewidoczne poprzez klejenie do konstrukcji drewnianej

Szczegółowe informacje dotyczące mocowania płyt znajdują się w specjalnej Instrukcji Technicznej MEG.

WŁAŚCIWOŚCI

Wahania temperatury i wilgotności względnej nie mają wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne MEG.
Przed użyciem zaleca się klimatyzowanie płyt w położeniu zapewniającym równomierne podparcie całej powierzchni oraz odpowiednią wentylację w celu zapobieżenia ewentualnym odkształceniom.
Szczególna zwartość MEG zapewnia optymalną kombinację własności mechanicznych, takich jak odporność na zginanie, rozciąganie, ściskanie i udarność.
Homogeniczna struktura i duża gęstość płyt zapewnia wysoką odporność na wyrywanie elementów mocujących.
Wysoki procent surowców użytych do produkcji MEG pochodzi ze źródeł odnawialnych.

ELEWACJE WENTYLOWANE

Zastosowanie MEG gwarantuje wysoki poziom technologiczny i estetyczny elewacji wentylowanej. Wygląd elewacji może być dopasowany do różnego otoczenia i różnych oczekiwań klientów. Zastosowanie okładzin z MEG na budynkach publicznych i prywatnych zależy jedynie od kreatywności projektanta, który może opracować własny wzór dekoracyjny, personalizując w ten sposób swój projekt elewacji.
Ten zaawansowany technologicznie, odporny materiał pozwala na swobodną realizację koncepcji i układów geometrycznych w projektowanych elewacjach.

BALKONY

MEG nadaje się również na okładziny balkonów i balustrad, detali dopełniających architekturę obiektu, pozwalając określić te jej otwarte elementy poprzez harmonizowanie lub kontrastowanie ich kolorystyki z kolorystyką całego budynku.

ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE

MEG może być mocnym środkiem wyrazu w projektach elewacji żaluzjowych oraz elementów architektury obszarów komunikacji pieszej, takich jak zadaszenia przystanków czy peronów.
Siła wyrazu MEG ujawnia się w elementach docinanych na wymiar, które łamiąc światło słoneczne na elewacji pozwalają na sugestywną grę światła i cienia. Surowy charakter kompaktowej płyty MEG można złagodzić i ożywić poprzez formatowanie jej we współczesne wzory lub inne odwołujące się np. do eleganckiej, orientalnej muszaraby. MEG pozwala na projektowanie bez ograniczeń, zachęca do eksperymentowania i przesuwania granic kreatywności.

DRUK CYFROWY DIGITAL PRINT

Technologia druku cyfrowego otworzyła przed MEG nowe możliwości kreatywnego wykorzystania. Technologia ta pozwala w istocie na realizację każdego zdjęcia czy wizerunku, czy to w całości czy w detalu. Czyni to każdy projekt wyjątkowym i niepowtarzalnym.

ŚRODOWISKO NATURALNE

MEG składa się w 60-70% z włókien celulozowych pozyskiwanych z zasobów odnawialnych, podczas gdy pozostałe 30-40% stanowią żywice termoutwardzalne.
W procesie jego produkcji nie wykorzystuje się rozpuszczalników organicznych, azbestu ani metali ciężkich. MEG nie wydziela gazów, oparów, rozpuszczalników, ani cieczy. Ze względu na wysoką wartość kaloryczną MEG umożliwia również odzyskanie energii w procesie spalania odpadów w przeznaczonych do tego celu spalarniach.
Poza tym, MEG uzyskał pozytywną ocenę cyklu życia (LCA), szacowaną w oparciu o normę ISO 14040, która pozwala na określanie wpływu danego wyrobu na środowisko naturalne, biorąc pod uwagę użyte surowce do produkcji, zużytą energię oraz emisje na wszystkich etapach życia tego produktu.