Abet Laminati tworzy bibliotekę laminatów HPL na potrzeby projektowania w technologii BIM

BIM jest skrótem od angielskiego „Building Information Modeling”, w tłumaczeniu na polski „Modelowanie Informacji o Budynku”. Krajowe Instytuty Budownictwa definiują go jako „cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego”.
Dlatego też BIM nie należy traktować jako produkt czy oprogramowanie, ale jako „zasobnik informacji o projekcie”, w którym gromadzone są dane graficzne (np. rysunki i szkice) i szczegółowe dane techniczne (np. specyfikacje techniczne), powiązane również z etapem zaawansowania projektu.
Celem opracowania BIM było stworzenie platformy współpracy między projektantami i architektami, powiązanie różnych programów komputerowych oraz integracja procedur i wymogów zrównoważonego rozwoju.
Poszczególne komponenty BIM określano są jako PBIM (Product Building Information Modeling), czyli „Produktowe Modelowanie Informacji o Budynku”. Są to modele parametryzujące właściwości poszczególnych produktów, które mogą być wykorzystywane w procesie BIM.
Modele PBIM dostarczają informacji przydatnych we wszystkich fazach życia obiektu budowlanego.
Trójwymiarowy model można uznać za spełniający potrzeby BIM tylko jeśli odpowiada rzeczywistym potrzebom projektowania w technologii BIM, projektowania umożliwiającego nie tylko przekazywanie danych graficznych, ale również danych informatycznych o różnym stopniu uszczegółowienia.
PBIM Abet Laminati są zgodne ze standardem STD-SYS opartym na unormowaniach zawierających zasady i wytyczne obowiązujące dla projektowania BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Modele PBIM dotyczące produkcji Abet Laminati zawierają wszystkie informacje i detale graficzne (treści i materiały dwu- i trójwymiarowe) pozwalające na identyfikację komponentów i producenta. PBIM charakteryzują się szczególnymi parametrami maksymalizującymi możliwości ich wykorzystania na każdym etapie procesu budowlanego, od fazy koncepcyjnej po planowanie zarządzania obiektem. PBIM zawierają zestaw precyzyjnie zdefiniowanych parametrów, określających strukturę informacyjną modeli i niezbędnych do uzyskania zgodności z procesem BIM.
Inny rodzaj parametrów służy do indywidualizacji modelu wirtualnego w zakresie produktów, ich wymiarów i typologii w formie spójnej z katalogiem produktów Abet Laminati.
Użytkownik może dostosować PBIM w oparciu o rzeczywistą dostępność poszczególnych produktów z oferty Abet Laminati w ramach przewidzianych dla nich formatów i kolorystyki, jednakże musi opierać się na specyfikacjach produktów zawartych w katalogu, ze szczególnym uwzględnieniem jego bieżącej aktualizacji.
Powiązanie PIBM z systemem klasyfikacji uznanym na poziomie międzynarodowym, zapewnia produktom Abet Laminati dopuszczenie do stosowania w procesie BIM.
Abet Laminati dokonał selekcji laminatów HPL dla architektów i projektantów, dobierając dekory pod kątem zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych:

MEG

Obiekty BIM dedykowane laminatom MEG Abet Laminati są idealnym rozwiązaniem w projektowaniu elementów zewnętrznych fasad wentylowanych, żaluzji i osłon balkonów.
Projektanci mają również do dyspozycji kolekcję MEG w wersji uniepalnionej (F1). Produkt użyty: MEG w wersji uniepalnionej F1.

KABINY SANITARNE

Kabiny i ścianki działowe, toalety, biura. Produkty użyte: Print HPL i Stratificato HPL.

SZAFKI

Szafki w przebieralniach obiektów sportowych i rekreacyjnych, w obiektach publicznych i prywatnych. Produkt użyty: Stratificato HPL.

LABGRADE

Blaty robocze o podwyższonej odporności powierzchni na agresywne związki chemiczne (LABGRADE). Produkt użyty: Stratificato HPL.

DRZWI

Drzwi oklejone laminatem HPL z kolekcji DOORSPRINT. Produkt użyty: Print HPL.

NOWY SPOSÓB PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I MODYFIKACJI PRZY UŻYCIU OBIEKTÓW BIM ABET LAMINATI

Pobierz bezpłatnie bibliotekę BIM Abet Laminati wraz z instrukcją użytkowania i stwórz swój projekt.
Biblioteki PBIM Abet Laminati są dostępne dla programu REVIT 2015-2016 (.rvt) oraz formatu IFC.