Abet GoGreen: ZRÓWNOWAŻONY ŚLAD ABET LAMINATI

Rozmawiając o laminatach z reguły skupiamy się na sprawach technicznych, a najpopularniejsze kwestie to łatwość montażu i wytrzymałość materiału. Jest jednak coś jeszcze: aspekt zrównoważonego rozwoju związany z produktem.

Abet Laminati zawsze kierował się zasadą pełnego poszanowania ochrony środowiska i nadal inwestuje w politykę firmy dążącą do zmniejszenia wpływu na środowisko przez cały cykl życia produktu.

Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju środowiskowym, głównym celem jest utrzymanie równowagi naszego naturalnego ekosystemu.

Abet Laminati wprowadził szereg przydatnych zachowań i procesów mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, a ostatnio opublikował katalog zatytułowany „Abet GoGreen”, który ilustruje wizję firmy, rezultaty działań i kolejne cele.

Wybór laminatu Abet oznacza wybór produktu wysokiej jakości, trwałego i odpornego na zużycie, który zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tych cech jest wybór surowców: 70 procent produktu to papier, materiał pozyskiwany zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli pochodzenia produktu pomagającymi dbać o lasy dla przyszłych pokoleń. Pozostałe 30% to żywice, substancje spełniające wymogi bezpieczeństwa zgodnie z międzynarodowymi regulacjami prawnymi.

Abet GoGreen przedstawia politykę firmy w zakresie doboru surowców, a przede wszystkim wskazuje na zaangażowanie i odpowiedzialne korzystaniu z zasobów naturalnych, potwierdzone przez badania i akredytowane instytucje. W 2010 roku Abet uzyskał certyfikat ISO 14001, a w styczniu 2014 roku uzyskał dwa dobrowolne certyfikaty łańcucha dostaw, które gwarantują, że gotowy produkt został wykonany przy użyciu wyłącznie materiałów pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów lub z innych kontrolowanych źródeł zgodnie ze standardami FSC® i PEFC™.

Na początku 2019 roku Abet Laminati otrzymał prestiżową nagrodę Indoor Advantage™ Gold, odnoszącą się do rygorystycznych limitów jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) w zakresie lotnych związków organicznych (VOC) promujących zdrowe środowisko we wnętrzach budynków.

Firma przeprowadziła również badanie oceny cyklu życia (LCA) i opublikowała deklarację środowiskową produktu (EPD) zweryfikowaną przez niezależny organ, w celu poinformowania o wpływie na środowisko generowanym podczas cyklu życia jej produktów.

Dla Abet Laminati bycie jednym z wiodących producentów laminatów dekoracyjnych oznacza nieustanne patrzenie w przyszłość, dążąc w odpowiedzialny sposób do lepszych rezultatów.

.

 

 

Abet GoGreen